Kreative Trøndelag
Charlottenlund VGS > Tjenester > Elevtjenesten

Elevtjenesten

Elevtjenesten finner du på plan 0, til venstre for ekspedisjonen.

Elevtjenesten består av rådgivere, spesialpedagoger, utdanningsveiledere og miljøarbeidere. Hos oss kan du få hjelp med:

  • Sosiale og/eller faglige utfordringer
  • Tilretteleggingsarbeid for elever med særskilte behov
  • Framtidig utdannings- og yrkesveiledning
For å ta kontakt med noen i oversikten, søk på navnet deres på denne linken: Ansatte

Elevtjenesten - oversikt over ansvarsområder

Oppfølgingstjenesten (OT)

Er du under 21 år og står uten skoleplass, læreplass eller jobb? Oppfølgingstjenesten kan da være behjelpelig med å søke opplæring, arbeid eller annen sysselsetting. Vi samarbeider med Nav og andre aktuelle instanser.

OT-veiledere ved Charlottenlund vgs er Venke Engelsås (907 84 713) og Monica Helen Holmøyvik (482 96 740).  Vi holder til på plan 0 sammen med Elevtjenesten.

 

Karriereveiledning

Sjekk ut Facebook-sida til Karriereveilederen på Charlottenlund her.

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Cathrine Helle Sneisen, psykolog, tlf: 952 62 316, e-post: 

Camilla Øwre-Johnsen, ped.psyk.rådgiver, tlf: 941 30 469, e-post: 

Lis Cathrin Stavrum, ped.psyk.rådgiver, tlf: 902 82 224, e-post: 

 

Elektronisk veileder for rusforebyggende arbeid til hjelp for elever, skoler, foreldre og lærlingebedrifter:

http://www.stfk.no/no/Tjenester/opplaring/Veileder-for-rusforebyggende-arbeid-i-videregaende-opplering-i-sor-trondelag/

 


Utskriftsvennlig versjon