Kreative Trøndelag
Charlottenlund VGS > Om oss > Aktuelt > Fraværsregler

Nye regler for fravær

Her er de nye fraværsreglene i korte trekk:

Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.

Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.

Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.

Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.

Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.

Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

Les hele fraværsreglementet

Utskriftsvennlig versjon