Kreative Trøndelag
Charlottenlund VGS > Om oss > Aktuelt > MEST

MEST - mestring av hverdagsutfordringer

MEST

Høsten 2016 starter skolen opp prosjektet MEST. Dette er et tilbud fra skolehelsetjenesten til elever på videregående skole med fokus på mestring av hverdagsutfordringer. Hensikten er å styrke skolemiljøet.

Elevene får tilbud om

• Kartlegging – Informasjon og digitalt spørreskjema til alle elevene i klasserommet

• Klasseromsseminar – Ut fra kartleggingen tilbyr helsesøster målrettet undervisning i klasserommet

• Mestringsseminar – Åpne frivillige mestringsseminar på tema ut fra kartleggingen

• Mestringsgrupper – Frivillig oppfølging i gruppe på tema fra mestringsseminar

• Individuell oppfølging – Spesifikk, målrettet individuell oppfølging a 3 samtaler


Utskriftsvennlig versjon