Kreative Trøndelag
Charlottenlund VGS > Om oss > Aktuelt > Referat fra foreldremøte

Referat fra foreldremøte

Skolen hadde 2. mai et informasjonsmøte vedrørende voldssakene. Det var ca 200 foresatte som møtte opp. Rektor orienterte om saken, hva som gjøres nå og hva skolen tenker å fokusere på framover. Politibetjent Tor Erik Rønne snakket om ungdomskulturen i Trondheim, og om hva som rører seg der. Utdanningsdirektør Inger Christensen beskrev skoleeier sin rolle i saken.

Etterpå var det åpning for spørsmål. Tema som ble berørt var reaksjonsformer, klassemiljø, forebygging og tidlig avdekking av hendelser, tettere kontakt skole/heim og inkludering.

Foresatte signaliserte at de ønsket å bidra og bli mer ansvarliggjort i forhold til utfordringer i skolen.

Undertegnede oppfattet møtet som interessant, da foresattegruppa kom med både ris og ros til skolen, og bidro i forhold til veien videre. Skolen kommer til å legge ut informasjon på hjemmesiden om nye tiltak som settes i gang knyttet til vår satsing på godt skolemiljø.

Nina Hoseth, rektor

 Utskriftsvennlig versjon