Kreative Trøndelag
Charlottenlund VGS > Om oss > Aktuelt > Elevundersøkelsen 2015

Elevundersøkelsen 2015

Til foresatte og elever under 18 år: Viktig informasjon om Elevundersøkelsen - les dette før du svarer.

 

Hvorfor bør du svare på Elevundersøkelsen?

Elevundersøkelsen gir deg mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen du går på enda bedre. Svarene fra Elevundersøkelsen kan brukes av forskere. Vi viser også noen av svarene på nettsiden «Skoleporten».

Hvordan gjennomføres Elevundersøkelsen?

Det er frivillig for deg å svare på Elevundersøkelsen, men vi håper du vil delta slik at skolen kan bli bedre. Du kan hoppe over spørsmål du ikke ønsker å svare på.

Hvorfor ønsker skolen at du deltar?

Det er viktig for skolen at flest mulig elever svarer fordi det gir mye bedre svarprosent, og dermed blir tiltakene skolen setter i verk mer rettet mot de sakene elevene har gitt uttrykk for.

Vi tar godt vare på svarene dine

Når du svarer på spørsmålene i Elevundersøkelsen, skriver du ikke inn navnet ditt. Verken skolen, kommunen eller staten kan se hva du har svart. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene du gir på Elevundersøkelsen lagres og blir brukt på riktig måte.

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål om Elevundersøkelsen, kan du spørre læreren din eller gå inn på denne nettsiden: www.udir.no/undersokelser.


Utskriftsvennlig versjon