Kreative Trøndelag
Charlottenlund VGS > Om oss > Aktuelt > Voldshendelse

Angående voldshendelse på Charlottenlund

Media har i den siste tiden omtalt voldshendelser på Charlottenlund VGS. Både skolens ledelse og elever tar sterk avstand fra hendelsene og skolen tar forholdet svært alvorlig. Saken er nå under etterforskning fra politiet. Det er en begrenset gruppe elever som er innblandet og hendelsen er ikke representativ for hverken skolens elever eller det gode miljøet vi ellers har på skolen. Skolen skal i tida framover bruke de erfaringene vi har gjort oss inn i arbeidet med et godt og positivt læringsmiljø. Dersom du har informasjon som kan bidra til etterforskningen ber vi om at dette formidles til politiet.

Mvh. Nina Hoseth, rektor


Utskriftsvennlig versjon