Kreative Trøndelag
Charlottenlund VGS > For elever > Helsesøster og skolehelsetjenesten

Helsesøster og skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et åpent tilbud til alle elevene ved skolen og består av helsesøster og fysioterapeut. Skolehelsetjenesten tilbyr råd, veiledning og helsehjelp.

Tilbudet er gratis og du får ikke fravær når du besøker skolehelsetjenesten.

Vi har taushetsplikt.

 

Du kan snakke med helsesøster om det meste og vanlige temaer er:

●      Seksualitet; prevensjon (resepter + gratis kondomer),

seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), graviditet(-stest)

●      Identitet/kjønn

●      Psykisk helse; f.eks ensomhet, selvfølelse, stress, nedstemthet, selvskading

●      Sorg/sorgreaksjoner

●      Fysiske plager

●      Kosthold/spiseproblematikk

●      Konflikter med venner, kjæreste, familie osv.

●      Rus; alkohol, narkotika

 

Ved behov kan vi hjelpe deg med å kontakte andre hjelpeinstanser hvilket kan være:

●     Fastlege

●     HFU (Helsestasjon for ungdom) https://www.trondheim.kommune.no/content/1117715600/Helsestasjon-for-ungdom

●     OBU (Omsorgsstasjon for barn og ungdom) http://www.bymisjon.no/Virksomheter/OBU---Omsorgsstasjonen-for-barn-og-ungdom/

●     NAVskole

https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Ungdom

●     PP-tjenesten

 

MEST - mestring av hverdagsutfordringer

Skolehelsetjenesten har jevnlig helseopplysning gjennom seminarer med fokus på mestring av hverdagsutfordringer blant annet med tema søvn, stressmestring, tankemestring, selvledelse, selvfølelse. Målet er å videreformidle tips og råd for hvordan man best kan ivareta helsa si.  Les mer

 

Filmer:

Hva kan ungdom snakke med helsesøster om...

 

Til foreldre:

Foreldrehverdag: bli bedre kjent med barnet ditt, deg selv og forholdet mellom dere

Helsesøster

Helsesøstre                                                                 

Kristin Grimstad

Mobil: 91729991

E-post:

 

Cecilie Fjeldvær

Mobil: 91672731

E-post:

 

Vi har kontor i 3. etasje vestfløya. Det er åpen dør til helsesøstrene. Er vi opptatt eller ikke til stede så send en sms og vi gjør en avtale om time.

Tilbudet er gratis og du får ikke fravær når du besøker skolehelsetjenesten.

Fysioterapeuter

Fysioterapeutene Anne Ragna Aarli og Anya Karin Almenning er tilknyttet MEST. 


Utskriftsvennlig versjon