Kreative Trøndelag
Charlottenlund VGS > For elever > Gratisprinsippet

Gratisprinsippet

Elever har rett til en gratis offentlig grunnopplæring. Det betyr at skolene ikke kan kreve at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med grunnskoleopplæring eller videregående opplæring.

Gratisprinsippet omfatter alle aktiviteter i skolens regi. Studieturer og ekskursjoner er eksempler på dette. Skolen kan ikke kreve egenandel fra elevene for slike reiser. Det kan imidlertid arrangeres innsamling av midler til slike turer, for eksempel via søknader om prosjektmidler, ungdomsbedrifter, salg av elevarbeid eller andre artikler eller reelt frivillige gaver.

UDIR

Les mer om dette her.


Utskriftsvennlig versjon