Kreative Trøndelag
Charlottenlund VGS > Fagtilbud > Studiespesialisering > VG 2 og VG 3 studiespesialisering

VG 2 og VG 3 studiespesialisering

På Vg2 kan du velge mellom programområde for realfag og programområde for språk, samfunnsfag og økonomi. Det programområdet du velger styrer valg av programfag.

Regler for valg av programfag

  • Du skal velge minst tre programfag både på Vg2 og Vg3
  • Minst to av programfagene må være fra eget programområde
  • På Vg2 og Vg3 kan du velge ett fag fra det andre programområdet eller fra et annet studieforberedende utdanningsprogram
  • Du skal ha minst to fag fra ditt eget programområde over to år

Last ned aktuelt skjema:

 Programområde for språk,
samfunnsfag og økonomi

 Programområde for realfag

 Programfag for andre
utdanningsprogram

 Internasjonal engelsk
 Biologi 1 og 2
 Breddeidrett 1 og 2

 Samfunnsfaglig
engelsk/Engelskspråklig
litteratur og språk

Fysikk 1 og 2
 Musikk
 Fremmedspråk nivå II/III
 Informasjonsteknologi 1 og 2
Toppidrett fotball
1 og 2
 Entreprenørskap og
bedriftsutvikling 1 og 2
 Geofag 1 og 2
 
 Markedsføring
og ledelse 1 og 2
 Kjemi 1 og 2
 
 Medie og
informasjonskunnskap 1 og 2
R1 og R2 (matematikk for
realfag)
 
 Psykologi 1 og 2
 S1 og S2 (matematikk for
samfunnsfag)
 
 Reiseliv og språk 1 og 2
   
 Samfunnsgeografi    
 Sosiologi og
sosialantropologi
   
 Sosialkunnskap/Politikk og
menneskerettigheter
   
 Økonomistyring    

I de fleste programfagene bygger de to nivåene på hverandre, men det er noen unntak:

  • Biologi 1 og 2, Informasjonsteknologi 1 og 2 og Psykologi 1 og 2 kan velges uavhengig av hverandre.
  • Sosiologi og sosialantropologi, Samfunnsgeografi, Sosialkunnskap og Politikk og menneskerettigheter kan kombineres fritt og velges uavhengig av hverandre.

Tilleggspoeng ved inntak til høyere utdanning

  • R2 og Fysikk 2 gir 1,0 tilleggspoeng, alle øvrige realfag gir 0,5 tilleggspoeng
  • Fremmedspråk II som programfag gir 0,5 tilleggspoeng
  • Fremmedspråk III gir 1,0 tilleggspoeng

Til sammen kan du få maksimum 4,0 tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk.

Kjemi
Kjemi 2 tester praksis og teori på labben

Kontakt Ellen Oksvold (ansvar for vg2 høsten 2017), Ivar Sognli (ansvar for vg3 høsten 2017) eller Einar Stølevik (rådgiver) om det er spørsmål.

Aktuelle lenker

www.vilbli.no

www.samordnaopptak.no


Utskriftsvennlig versjon