Kreative Trøndelag
Charlottenlund VGS > Fagtilbud > Særskilt tilrettelagt opplæring

Særskilt tilrettelagt opplæring

 

Vi er en klasse med plass til 8 elever. Her går elever med store hjelpebehov og det legges opp til et utdanningsprogram over tre år. Vi befinner oss på plan 0 og har egen inngang, men har også god tilgjengelighet til resten av skolen.

Vi tilrettelegger undervisningen individuelt ut i fra den enkeltes elevs evner og forutsetninger. Noen har fokus på fag som samfunnsfag, norsk, matematikk, engelsk med mer. For andre kan deltagelse, opplevelser, trening av sosiale ferdigheter og daglige gjøremål være det viktigste.

Undervisning
Undervisning

Vi benytter audiovisuelle hjelpemidler som Smartboard, PC og nettbrett i undervisningen. Noen elever har også opplæring i alternativ kommunikasjon.

Øyestyring

Som en del av ADL-undervisning er elevene med og handler mat og utstyr til avdelingen.

På Rema for å handle

Som gruppe ønsker vi å være både kreative og løsningsorienterte og vi forsøker så langt som mulig å benytte oss av de mulighetene som finnes i de øvrige utdanningsprogrammene. Dette gir våre elever muligheter til å delta i aktiviteter ved f.eks. Byggfag, Service og samferdsel, Musikk, dans og drama samt Kroppsøving. Våre elever benytter seg også av skolens elevbedrifter som omfatter bl. a frisør og butikk. 

Utemiljøet på Charlottenlund vgs er godt tilrettelagt for forskjellige aktiviteter. Vi har en gapahuk på skoleområdet som vi bruker aktivt til bl. a grilling. I tillegg har vi kunstgressbane, sandvolleyball-bane, utebordtennis og basketballbane. 

Grilling

Grilling på vinterstid

Uteaktivitet: Vi griller pølser i forbindelse med vinteraktivitet på sørsiden av skolen.

Flaskehopp

Flaskehoppkonkurranse

Uteaktivitet: Konkurranse med flaskehopp i snøen.

Elever og heis

Elevene tar heisen selv

Inne på skolen kan rullestolbrukere ta seg fram på egen hånd, åpne dører og bruke heis ved å benytte fjernkontroll.

Skolen har fin beliggenhet med umiddelbar nærhet til Ladestien, Rotvollfjæra og Estenstadmarka, noe som muliggjør spontane turer og opplevelser for enkeltelever og grupper.

På tur til Estenstadhytta

På valgtokt

Vi ønsker at elevene våre skal bli kjent i byen vår. Vi benytter oss ofte av offentlig transport. Skjer det begivenheter i byen, så er vi på plass!

På valgtokt

På valgtokt: Elever fra Topp3 intervjuer politikere under kommunevalget i 2015.

Ukentlige opplegg i svømmehallen

Vi har ukentlig svømming ved Trondsletten. To av skolens kroppsøvingslærere er med, i tillegg til avdelingens faste ansatte.

I svømmehallen

På ridetur

Vi har også terapiriding med fysioterapeut.

 

På ridetur

Fredag er aktivitetsdag

Fredag er fast aktivitetsdag. Vi benytter nærområdet, bruker marka, drar til fjæra og har urbane mål. Turmålene er ofte bestemt ut ifra et tema som vi jobber med.

På markatur

Personalet

Personalet er tverrfaglig sammensatt av pedagoger, vernepleiere, førskolelærere, sosionomer, barne- og ungdomsarbeidere og kroppsøvingslærere. I tillegg er vi en populær praksisplass for lærer-, ergo-, og vernepleierstudenter. Vi samarbeider mye med eksterne aktører som hjelpemiddelsentralen, PPT, BFT, habiliteringstjenesten, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og psykolog.

Vi har jevnlige møter med foresatte, samt at vi deltar på ansvarsgruppemøter.

Personalet


Utskriftsvennlig versjon