Kreative Trøndelag
Charlottenlund VGS > Fagtilbud > Service og samferdsel > VG 1 Service og samferdsel

VG 1 Service og samferdsel

På VG1 vil du få grunnleggende kunnskap innenfor servicerelaterte yrker og hvordan arbeidslivet fungerer i praksis. Utdanningsprogrammet gir erfaring innenfor serviceyrker. Her vil du lære gjennom både teori og praksis.

Målet med dette året er å få kunnskap om det grunnleggende innenfor service, og at du skal finne ut av hvilken retning du skal gå neste år.

Service og samferdsel VG1 har fem forskjellige fellesfag:

  • Matematikk, naturfag, kroppsøving, engelsk, norsk

Programfagene i Service og Samferdsel er:

  • Administrasjon og økonomi
  • Markedsføring
  • Sikkerhet og transport
  • Yrkesfaglig fordypning

Temaer som vi jobber med er planlegging og oppstart av bedrift, markedsføring, drive en bedrift, økonomi og administrasjon, risikovurderinger og tiltak for å sikre arbeid, data og verdier i en virksomhet. I dette arbeidet benyttes digitale verktøy aktivt. Videre produseres informasjons- og reklamemateriell. I faget Prosjekt til fordypning får du arbeidspraksis i bedrift en dag i uken.

Tilbake til startsiden


Utskriftsvennlig versjon