Kreative Trøndelag
Charlottenlund VGS > Fagtilbud > Service og samferdsel > Yrkesfaglig fordypning - YFF

Yrkesfaglig fordypning - YFF

Yrkesfaglig opplæring (YFF) har 6 uketimer på vg1 og 9 uketimer på vg2. Meningen med dette faget, er at du skal kunne utforske utdanningsmulighetene som du kan fortsette med etter vg1 eller vg2. Siden elevene ønsker utplassering i relevante bedrifter, "ploger" vi dette faget slik at utplasseringen kan strekke seg over en periode, f.eks tre uker.

Utplassering

VG1 har en periode med utplassering i bedrift hver høst og hver vår. Eksempel på slike bedrifter kan være innenfor transport, overnatting, forretninger, kontor, sikkerhet/vekter etc. Nedenfor kan du se eksempler fra utplassering høsten 2010

Vicky i arbeid som resepsjonist på Prinsen Hotell

service og samferdsel, utplassering på Bring

Johannes i aksjon på lageret til Bring


Utskriftsvennlig versjon