Kreative Trøndelag
Charlottenlund VGS > Fagtilbud > Musikk, dans og drama > CVS og Ashtar Theatre

CVS og Ashtar Theatre

Charlottenlund vgs og Ashtar Theatre        

Dramalinja på Charlottenlund vgs og Ashtar Theatre i Ramallah, Palestina

Dramalinja på Charlottenlund vgs har et samarbeid med Ashtar Theatre i Ramallah på Vestbredden, Palestina. Dette samarbeidet startet i 2008, da det ble skrevet en avtale om samarbeid fram til 2013.

Avtale med Ashtar Theatre

Samarbeidsavtalen mellom Astar Theater og Ringve vgs underskrives av Mari Elin Øksendal og Edward Muallem i Ashtars lokaler i Ramallah i september 2008.

I april/mai 2009 reiste fem elever fra 1.klasse og tre lærere til Ramallah for å delta på Ashtars internasjonale forumteaterfestival. Forestillingen som elevene hadde laget, ble spilt til sammen fire ganger på ulike skoler i Ramallah og Jerusalem.

Ramallah

Bilde fra en forumteaterforestilling på en jenteskole i Ramallah i april 2009.

I tre uker i april i 2010 hadde vi besøk av Edward Muallem (leder for Ashtar theatre) og Sage (16 år) og Rana (17 år) fra Ramallah, Palestina.  Sammen med  seks elever fra første klasse drama har de laget to forumteaterforestillinger som  skal vises på Ashtars internasjonale forumteaterfestival i mars/april 2011. Forestillingene ble vist første gang i teatersalen på Ringve 30.4.2010.

Fra forumspillene "Checkpoint" og "Familien"

Fra arbeidet med forumspillene ”Checkpoint” og ”Familien” april 2010.

I tillegg til hovedkontor og scene i Ramallah har Ashtar også avdelinger i Jerusalem og i Gaza. Ashtars teaterlærere i Gaza har siden januar 2010 jobbet med en gruppe ungdommer fra Gaza-by . I løpet av vinter og vår 2010 har dette arbeidet blitt til Gazamonologene, som består av 33 tekster skrevet av ungdommer mellom 14 og 17 år. Monologene er ungdommenes egne fortellinger, drømmer og tanker. Før, under og etter krigen i desember 2008 - januar 2009. Første klasse drama ved Ringve vgs viser ti av disse monologene 17.oktober, kl. 18.00 i Speilsalen på Britannia hotell. Forestillingen er åpen for alle.

Reise til Ramallah og Vestbredden 15. - 23.3.2011

Tirsdag 15.mars reiste to lærere og seks elever fra Charlottenlund vgs. avd. Ringve til Ramallah på Vestbredden for å delta på Teater Ashtars internasjonale forumteaterfestival 2011. De første dagene av turen gikk med til å bli kjent i Ramallah og til besøk i gamlebyen i Jerusalem og i fødselskirken i Betlehem. På kveldstid var det øving med de palestinske ungdommene Saje og Rana og instruktør Edward. Saje og Rana er de to ungdommene som var på besøk her på Ringve i april 2010. Torsdag kveld var et offisiell åpning av forumteaterfestivalen i Ramallah, med påfølgende middag i Bir Zeit, nabobyen til Ramallah.

Lørdag 19.mars var første forestilling på Al Ahliyya school i Ramallah. Dette er en blandet skole hvor det går både gutter og jenter. Skuespilleren og Joker var spent. Det viste seg å være et noe bråkete med aktivt publikum, som var lett å få opp på scenen.

Søndag 20.mars var det forestilling i Astars lokaler hvor det kom ca 70 elever fra en jenteskole like ved. Jentene var et livlig publikum og var uredde og modige. De var lett å få opp på scenen og var ikke redd for å si hva de mente. På kvelden så vi en forestilling med en gruppe fra Galilea. Forestillingen  ble vist på FN-universitetet i Ramallah. På denne skolen går det jenter fra ulike flyktningeleire på Vestbredden. Her får de tilbud om gratis skolegang, kost og losji. Under forestillingen var det høylydte diskusjoner, og vi ble igjen imponert over jentenes mot.

Mandag 21.mars var det forestilling på Friends Boy school, som på tross av navnet var en blandet skole. Dette var en privatskole med høye skolepenger. Vi merket at publikumet her var med likt det vi er vant til i Norge. Elevene diskuterte ikke noe særlig seg imellom under forestillinga. Engasjementet for temaet var heller ikke brennende. Men det var heller ikke her vanskelig å få elever opp på scenen. Sendere på dagen tok Edward oss med på en rundtur i Ramallah-området, hvor vi så på noen bosetninger med tilhørende millitærleir. Vi besøkte også Arafats grav og Kultur palasset. På kvelden var vi invitert på middag hos familien til Sage. En meget interessant familie. Både mor og far hadde vært politisk aktive i ungdommen, og begge hadde tilbrakt lang tid i israelske fengsel. På menyen stod en palestinsk klassiker: Opp-ned.

Tirsdag 22.mars var vår siste dag på Vestbredden. Den siste forestillingen fant sted på Evangelical school. Dette var skolen til Saje, også en blandet skole. Også her møtte vi et aktivt og modig publikum. Etter på var det innkjøp av de siste relikvier før vi hadde middag på stamkafeen Cann med Edward og Iman. Kl 01.30 var det avgang fra hotellet og starten på den lange veien hjem. Sikkerhetsfolka på Ben Gurion hadde mange spørsmål til oss denne natta og mange var trøtte og slitne da vi endelig kunne gå om bord i Lufthansas Airbus til Frankfurt ca kl 0500.

Kort oppsummert var denne reisen til Ramallah enda mer vellykket en den vi gjorde med elever for to år siden. Mye av grunnen til dette er at elevene på forhånd hadde blitt kjent med Saje og Rana. To av guttene som var med på turen bodde hos Saje det meste av oppholdet. Dette gjorde at våre elever ble kjent med palestinske ungdommer på sin egen alder. Dette bidro til at de norske ungdommene fikk et klarere bilde av hvordan det er å være ung i Ramallah i dag. En annen grunn er at vi på Ringve begynner å kjenne Edward og Iman godt, slik at vi vet hvordan vi skal gå fram.

Videre samarbeid

Jeg snakket med Iman og Edward om framtida til vårt samarbeid. De synes også det har vært vellykket og håper vi kan fortsette. I intensjonsavtalen mellom Ashtar og Ringve står det at vi skal ta sikte på å sette opp en stor samproduksjon. Jeg har allerede søkt om støtte for et slikt prosjekt, med en økonomisk ramme på ca en million NOK, og fått avslag. Jeg undersøker videre mulighetene for støtte til en slik produksjon.

 

Finansiering

Sør-Trøndelag Fylkeskommune og fylkestinget finansierer vårt samarbeid med Ashtar Theatre. Uten denne støtten ville vårt samarbeid med Ashtar vært umulig. Vi vil takke fylkeskommunen og fylkestinget for at de prioriterer dette samarbeidet.

Takk

Vi vil takke Edward Muallem og Iman Aoun som leder og driver Ashtar Theatre for den fantastiske jobben de gjør for palestinere på den okkuperte Vestbredden og i Gaza. Gjennom sin enorme arbeidsinnsats viser de at teater kan gjøre en forskjell. De bruker teater som folkeopplysning, nasjonsbygging, bevisstgjøring, for avdekking av undertrykkelse og selvsagt som underholdning.

 

Lenker:

Gazamonologene 17.oktober, Britannia hotell.

Ashtar Theaters hjemmeside: www.ashtar-theatre.org/

Gazamonologenes hjemmeside: http://thegazamonologues.com/public.php

Om forumteater: http://no.wikipedia.org/wiki/Augusto_Boal

 

 

 


Utskriftsvennlig versjon