Kreative Trøndelag
Charlottenlund VGS > Fagtilbud > Musikk, dans og drama

Musikk, dans og drama

Sjekk ut Facebook-sida vår for å se hva vi driver med til daglig!

Mowgli

Bilde fra forestillingen Mowgli.

 

I programområde drama arbeider vi med teknikker og øvelser hentet fra arbeid med teater og utvikling av skuespilleren. Mye av arbeidet går ut på å lage små og store visninger/ forestillinger som blir vist for ulike målgrupper. Fra små visninger for medelever til stor-produksjoner som er åpne for alle.

Vi arbeider mye med å utvikle skuespillerens fysiske uttrykk og stemme, for å bli tydelige når vi framstiller en rolle på scenen. Fantasi og forestillingsevne må utvikles for å klare å skape en troverdig rolle.

Hvem passer programområdet for?
Dere som velger drama må tidlig venne dere til å jobbe tett med andre, gjennom utvikling av konsepter, visninger og improvisasjoner. Det å skape noe sammen med andre er en viktig egenskap som alle må være villig til å utvikle.

Vi blir kjent med alle sider ved teatret. Skuespillerarbeid er den største biten, men vi er også innom sceneteknikk, lys, lyd, scenografi, kostymer, sminke, markedsføring osv.

Arbeidsformer
I løpet av et semester skal det leveres et antall skriftlige arbeider. Disse er med i vurderingen av de ulike teaterfagene. Innen hvert programfag lages det visninger av ulik størrelse.

Vi som jobber med drama og teater på Charlottenlund vgs gjør vårt for at hver enkelt skal utvikle seg faglig og nå sine mål. For at vi skal klare dette er vi avhengig av at elevene er motivert og har god arbeidsmoral. Grunnlaget for alt arbeid med teater er konsentrasjon, vilje og mot til å lage noe bra sammen med andre.

 


Utskriftsvennlig versjon