Kreative Trøndelag
Charlottenlund VGS > Fagtilbud > Design og håndverk > VG2 Design og tekstil

VG2 Design og tekstil

Det å jobbe innenfor det tekstile fagområdet er både kreativt og nyskapende. Det vil kreves både tekniske ferdigheter og form- og fargesans.VG 2 Design og tekstil er et springbrett til yrkesvalg innen tekstile tradisjoner og tekstilenes moteverden.

Ved symaskina

I VG 2 Design og Tekstil levendegjør du egne ideer gjennom praktisk arbeid og egne produkt. Undervisningen er prosjektorientert, og du får arbeide kreativt og selvstendig i forskjellige teknikker og tema. Du vil bli kjent med forskjellige tekstile materialer og lærer teknikker innenfor design, strikking, vev, broderi, farging, stofftrykk, søm av klær og andre tekstile artikler. Fagene omfatter designprosesser, produktutvikling, tekstil produksjon, informasjonssøking, innenfor håndverkstradisjoner og andre aktuelle tema. Det legges vekt på presentasjon muntlig og skriftlig. Prosjekt til fordypning skal gi deg muligheter til å prøve ut aktuelle lærefag i det tekstile område for å få erfaringer med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer aktuelle yrker. Prosjekt til fordypning kan foregå både på egen skole og/eller i bedrift.

Noen klipper tøy, andre stryker

Etter VG 2 Design og Tekstil kan du gå ut i lære i yrkene: bunadstilvirker, buntmaker, håndvever, herreskredder, kjole- og draktsyer, kostymesyer, modist, møbeltapetserer, salmaker, skomaker og strikker. Opplæring foregår i bedrift 3. og 4. året.

 Se eksempel på svennebrevsprodukter her.

Tre kostymer fra Alice i Brasilistan
Tre kostymer fra et samarbeidsprosjekt med vg2 frisør: Alice i Brasilistan

Viktige linker:

www.udir.no  (læreplan)

www.designogtekstil.no

www.nrk.no/design_og_handverk

www.gyldendal.no

Linker til videre utdanning på høgskole og universitetsnivå:

www.hio.no

www.esmod.no

www.strykjernet.no

www.hb.se

www.teko.dk

www.ug.dk

www.csm.arts.ac.uk

www.fashion.arts.ac.uk

www.khio.no


Utskriftsvennlig versjon