Kreative Trøndelag
Charlottenlund VGS > Fagtilbud > Bygg- og anleggsteknikk > VG1 Bygg- og anleggsteknikk

VG1 Bygg- og anleggsteknikk

Arbeid i snekkerverkstedet

Inntakskrav

Norsk grunnskole eller tilsvarende.

Fag- og timefordeling:

Felles programfag Antall timer
Produksjon 12
Tegning og bransjelære 5
Fellesfag
Norsk 2
Engelsk 3
Matematikk 3
Naturfag 2
Kroppsøving 2
Prosjekt til fordypning
Prosjekt til fordypning 6

Produksjon
Du vil få varierte arbeidsoppgaver tilpasset vg1-nivå, med praktisk anvendelse av materialer og verktøy som det sentrale. Utførelse av arbeidsoppgaver innenfor programfaget innebærer planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid. Aktiviteten vil hovedsakelig skje på skolen. Men også besøk på byggeplass, gjennom hele skoleåret.

Tegning og bransjelære
I programfaget tegning og bransjelære inngår utførelse av enkle tegninger.. Bruk av IKT-baserte tegneprogrammer og enkle kalkulasjons- og beregningsprogrammer inngår også i programfaget. Programfaget tegning og bransjelære dreier seg om forholdet mellom de ulike yrkene som inngår i organisering og produksjon i bygg- og anleggsbransjen

Prosjekt til fordypning
Prosjekt til fordypning skal gi deg mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevant utdanningsprogram, få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen programområdene. Det vil også være mulig å velge fra andre programområder enn Bygg- og anleggsteknikk.


Utskriftsvennlig versjon