Kreative Trøndelag
Charlottenlund VGS > Aktiviteter > Våre internasjonale prosjekter

Våre internasjonale prosjekter

På Charlottenlund videregående skole satser vi på internasjonale prosjekter. Vi har knyttet det til skolens kjerneoppgaver, noe som har gitt uttelling i mange innvilgede prosjektsøknader! 


Internasjonalisering

 

Charlottenlund videregående skole ønsker å kombinere en internasjonal profil med fokus på skolens viktigste satsningsområder: Gjennomføring, FYR, utvikling av yrkesfag og prosjekter direkte tilknyttet til kompetansemålene i fagene er viktige stikkord for skolens internasjonale aktiviteter. Ut fra dette la skolen ned et stort arbeid med å etablere nye prosjekter og kontakte samarbeidspartnere forrige skoleår. Vi ønsker å knytte til oss noen hovedsamarbeidspartnere («knutepunktskoler»), som vi kan samarbeide med om flere prosjekter og over lang tid. 

Resultatet av årets søknadsrunde viser at Charlottenlund har lyktes meget godt med å etablere prosjekter. Totalt har vi nå 10 kontakter i Europa som vi har finansiert samarbeid med via internasjonale prosjekter.

 

Våre prosjekter

Vi er involvert i tre Erasmus+-prosjekter, et COMENIUS-prosjekt, to EØS-prosjekter og to Nordplus Junior-prosjekter. I tillegg har skolen et fast samarbeid med Ashtar Theatre School i Ramallah, som er finansiert av STFK. Alle programområdene ved skolen er involvert i prosjektene. Vi er svært fornøyde med utfallet av årets søknadsrunde, og takker for hjelp fra FVOs ressurspersoner tilknyttet internasjonalisering og nettverket for internasjonalisering. 

En mer detaljert oversikt over prosjektene finner du ved å klikke her.

For elevene betyr dette at de som ønsker å dra på utveksling til utlandet har veldig gode muligheter for det på Charlottenlund!


Utskriftsvennlig versjon