Kreative Trøndelag
Charlottenlund VGS > Aktiviteter > Operasjon Dagsverk 2015

Operasjon Dagsverk 2015

OD

"Det er min kropp!"

Elever ved norske skoler har valgt at årets OD-prosjekt skal gå til Amnesty International Norges arbeid for seksuelle og reproduktive rettigheter i Chile, Peru og Argentina.

Alle har rett til å bestemme over sin egen kropp, men mange ungdommer i Chile, Peru og Argentina opplever at deres seksuelle og reproduktive rettigheter ikke blir respektert. De får ikke nødvendig opplæring, prevensjon eller helsetjenester.

Prosjektet vil gi ungdom kunnskap om sine rettigheter slik at de blir bedre i stand til å ta gode valg og kan bidra til å fremme andres rettigheter. Prosjektet vil utdanne ungdomsledere, danne sterke nettverk og lære opp ungdommer i praktisk påvirkningsarbeid.

Les mer om prosjektet på OD.no eller i magasinet Amnesty har laget for prosjektet.


Utskriftsvennlig versjon