Kreative Trøndelag
Charlottenlund VGS > Aktiviteter > «MEST» - mestring av hverdagsutfordringer

«MEST» - mestring av hverdagsutfordringer

MEST

Høsten 2016 starter skolen opp prosjektet «MEST». Dette er et tilbud fra skolehelsetjenesten i Trondheim til elever på videregående skole med fokus på mestring av hverdagsutfordringer. Hensikten er å styrke skolemiljøet.

Elevene får tilbud om

• Kartlegging – Informasjon og digitalt spørreskjema til alle elevene i klasserommet

• Klasseromsseminar – Ut fra kartleggingen tilbyr helsesøster målrettet undervisning i klasserommet

• Mestringsseminar – Åpne frivillige mestringsseminar på tema ut fra kartleggingen

• Mestringsgrupper – Frivillig oppfølging i gruppe på tema fra mestringsseminar

• Individuell oppfølging – Spesifikk, målrettet individuell oppfølging a 3 samtaler

Les mer om MEST


Utskriftsvennlig versjon